Astrid Boot van KC Belle Fleur is aanwezig geweest bij deze studiereis.

BKK was van maandag 13 tot en met woensdag 15 juni met een groep stakeholders op studiereis naar Londen. Hoofddoel van de reis was, om een gedegen indruk te krijgen van de inspectie op de kinderopvang in Engeland en enkele andere Europese landen. Dat laatste was mogelijk, doordat er vertegenwoordigers uit Vlaanderen en Berlijn mee reisden. De groep bestond verder uit directeuren van profit en non profit Kinderopvang-organisaties, aangevuld met onder meer beleidsmakers en beslissers vanuit het ministerie van SZW, GGD GHOR, vakbond, BOinK en BKK.

Gezien het recent gesloten akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en de ontwikkelingen rondom Het Nieuwe Toezicht was het moment erg goed om met een gemêleerde groep in het onderwerp van inspectie en kwaliteit te duiken. Dat deden we, door in Londen vanuit verschillende perspectieven naar de Engelse werkwijze te kijken. Allereerst de formele kant, door een bezoek aan de inspecterende instantie, Ofsted. Vervolgens ontmoetten we de wetenschap, met een bezoek aan een universiteit die onderzoek naar de inspectieresultaten doet. Het laatste perspectief, dat van de kinderopvang zelf, werd ingevuld door meerdere bezoeken aan en gesprekken met geïnspecteerde organisaties.

Voor een verslag met onder meer opmerkelijke verschillen tussen de Engelse en de Nederlandse gang van zaken, lees hier.

Dit bericht is geplaatst in Blog. Bewaar delink.