Doenkids

Vanaf september 2019 start Belle Fleur met Doenkids, een programma waarmee de leidsters in alle KDV-groepen gaan werken. Doenkids bestaat uit uiteenlopende uitgewerkte thema’s die goed aansluiten op de reeds bekende Club van Belle Fleur thema’s.
Verrassende en inspirerende onderwerpen zullen hierin behandeld worden. Denk aan seizoenen, beroepen, familie etc. Middels nieuwsbrieven en flyers worden ouders op de hoogte gehouden van dit programma.

In de toekomst zal er tevens een verbinding komen met ouderportaal Konnect.