Oudercommissie

Om de kwaliteit en de dienstverlening van Kindercentrum Belle Fleur te waarborgen kunt u als ouder een belangrijke bijdrage leveren door deel te nemen aan de Lokale Oudercommissie (OC). Bij Kindercentrum Belle Fleur is op iedere locatie een oudercommissie actief. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Oudercommissie is de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen. De Oudercommissie fungeert als klankbord voor de ouders en voor Kindercentrum Belle Fleur.

Onderwerpen waarin de Lokale Oudercommissie adviseert zijn bv:

  • Hygiëne, veiligheid en gezondheid
  • Openingstijden
  • Het organiseren van activiteiten

Daarnaast kunt u deelnemen in de Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie is vertegenwoordigd door elke locatie. De COC-onderwerpen zijn organisatie breed en van algemene aard.

Onderwerpen waarin de Centrale Oudercommissie adviseert zijn bv:

  • Het algemeen beleid op het gebied van voeding en opvoeding
  • Het uurtarief

De Oudercommissies komt een aantal keer per jaar bij elkaar. Tijdens dit overleg adviseert de Oudercommissie gevraagd of ongevraagd de leidinggevende over bovenstaande punten. Ook fungeert zij als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure. Via de nieuwsbrief van Kindercentrum Belle Fleur houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de Oudercommissie.

Deelnemen Oudercommissie

Deelnemen aan de Oudercommissie betekent dat u de belangen van uw kind(eren) en van vele andere kinderen mag vertegenwoordigen. Het kost niet zo heel veel tijd, u maakt deel uit van een betrokken team en uw inzet is meer dan welkom! Heeft u interesse om deel te nemen aan de Oudercommissie op uw locatie? Stuur dan een mail naar de desbetreffende oudercommissie.

Wilt u direct contact opnemen met de Oudercommissie? Dan kan dit via onderstaande mailadressen:

Buitenschoolse opvang: bsobellefleur@gmail.com

Kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang Etten-Leur Markt: oudcomettenleur@gmail.com

Kindercentrum Belle Fleur Prinsenbeek oudcomprinsenbeek@gmail.com 

Kindercentrum Belle Fleur Princenhage: oudcomprincenhage@gmail.com

Kindercentrum Belle Fleur Teteringsedijk:oudcomteteringsedijk@gmail.com

Kindercentrum Belle Fleur Teteringen: oudcomteteringen@gmail.com

Kindercentrum Belle Fleur Breda Centrum: oudcomcentrum@gmail.com

Kindercentrum Belle Fleur Oosterhout: oudcomoosterhout@gmail.com

Kindercentrum Belle Fleur Etten-Leur Sonate: oudcomsonate@gmail.com