Voor ouders

Oudercontact

Tijdens haal- en brengmomenten nemen wij de tijd om de dag van uw kind door te nemen. Wilt u een wat uitgebreider gesprek, dan maken wij daar op afspraak ook graag tijd voor.

Het overdrachtsschriftje

In de Babygroep maken wij gebruik van het overdrachtsschriftje, waarin u alles leest over de belevenissen van uw kind bij Belle Fleur. Wij houden dit digitaal bij. U kunt hier inloggen.

Oudergesprekken

Wij vinden het prettig om één keer per jaar uitgebreid met u te praten over hoe het met uw kind gaat. Tijdens een oudergesprek kunnen we in alle rust alles met u bespreken en eventuele vragen beantwoorden. Mocht er tussentijds iets zijn wat u graag met ons door wilt nemen, dan is het zeker mogelijk om nog een extra gesprek in te plannen.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het erg belangrijk om u als ouder of verzorger te betrekken bij onze activiteiten en vieringen. Zo kunt u gezamenlijk genieten en spelen met uw kind en daarnaast andere ouders ontmoeten en contacten leggen.

Wanneer u zich wilt inzetten als vrijwilliger zijn wij daar vanzelfsprekend enorm blij mee. U kunt dan denken aan het helpen tijdens vieringen en activiteiten. Laat het ons weten via: planning@bellefleur.nl.

Contact ouders onderling

Astrid Boot, directeur van Kindercentrum Belle Fleur: “Een goed contact tussen de ouders onderling vinden wij erg belangrijk. Naast een carrière of studie hebben zij ook nog de zorg over jonge kinderen. Het is dan fijn om af en toe met andere ouders ervaringen uit te kunnen wisselen.
Daarom organiseren wij regelmatig activiteiten, zoals een informatieavond, de ‘Belle Fleur Familieloop’, een onderdeel binnen het hardloopevenement ‘de Overbosloop’ in het park Overbos in Prinsenbeek, of de Winterwandeltocht met lampionnen die op verschillende locaties wordt georganiseerd. Een mooie gelegenheid voor ouders om elkaar en/of elkaars kinderen beter te leren kennen. Al deze informele momentjes brengt een positieve bijdrage aan de ouderbetrokkenheid en de gezellige sfeer binnen ons bedrijf!”

Algemene informatie voor ouders

Kindercentrum Belle Fleur is aangesloten bij de volgende organisaties:

Branchevereniging (www.kinderopvang.nl)

Boink (www.boink.info)

Onderdeel van Kidsfoundation

Klachtenregeling

Het continu bieden van een hoogwaardige pedagogische kwaliteit staat bij Kindercentrum Belle Fleur in een hoog vaandel. Mochten er onverhoopt toch zaken zijn die niet geheel naar uw wens verlopen, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Wij zullen er alles aan doen om voor u een passende oplossing te vinden. Kindercentrum Belle Fleur beschikt over een klachtenregeling. Een volledig exemplaar van de klachtenregeling ligt ter inzage op de locaties van Kindercentrum Belle Fleur. In deze klachtenregeling staat vermeld hoe wij intern omgaan met klachten. Mocht een klacht niet naar wens zijn afgehandeld, dan kunt u zich richten tot de geschillencommissie via www.degeschillencommissie.nl.

Heeft u vragen over de klachtenregeling?

Bel dan naar 076 5410328 of stuur een e-mail naar klachten@bellefleur.nl.

GGD

De rijksoverheid stelt aan de sector kinderopvang kwaliteitseisen op het gebied van pedagogische kwaliteit, veiligheid, gezondheid, groepsgrootte en accommodatie. De GGD voert in opdracht van de gemeente jaarlijks inspecties uit. Zij checken of een locatie voldoet aan de wet- en regelgeving.

Deze inspecties zorgen voor kwaliteitswaarborging en transparantie in onze branche.

Kindercentrum Belle Fleur is een professionele organisatie en voldoet conform de Wet Kinderopvang aan alle wettelijke kwaliteitseisen en regelgeving. Hier vindt u de links naar de GGD-rapporten van onze locaties. Heeft u vragen? Bel dan naar 076 5410328 of stuur een e-mail naar planning@bellefleur.nl.

Wij staan u graag te woord!

Traktaties

Wij vinden het belangrijk dat er ‘gezond’ wordt getrakteerd binnen de kinderopvang. Gezond eten en bewegen zijn essentieel voor onze kinderen en graag stimuleren wij de kinderen en dus ook u als ouders hierin. Als professionals en opvoeders hebben we immers een voorbeeldfunctie.