Over Belle Fleur

Onze leidsters

De ervaren en gemotiveerde leidsters werkzaam bij Belle Fleur zijn geschoold als pedagogisch medewerker. Na een uiterst zorgvuldige selectie – op onder andere kunde, kennis, taalgebruik en vriendelijkheid-  krijgen alle leidsters een tweejarige interne opleiding binnen onze organisatie. Ieder kind is uniek en onze leidsters zijn erop getraind in te springen op de individuele zorg voor en behoefte van een kind. Betrokkenheid, persoonlijk contact, flexibiliteit en korte lijnen vinden wij belangrijk. Ieder kind heeft bij ons daarom een persoonlijk begeleidster en iedere ouder een direct aanspreekpunt.

 

Onze visie

Geborgenheid, veiligheid, huiselijkheid en gezelligheid zijn speerpunten van alle locaties van Belle Fleur. Kinderen worden immer op professionele wijze verzorgd en begeleid door onze pedagogisch medewerksters. Het is onze missie om kinderen een goede start te geven, doormiddel van het aanbieden van diverse educatieve materialen en activiteiten die aansluiten bij kinderen in de diverse leeftijdsgroepen. Individuele aandacht, structuur en dagritme dragen bij aan een goede ontwikkeling van uw kind. Op het gebied van veiligheid hebben wij ervoor gekozen de buitendeuren van onze kindercentra afgesloten te houden. Bezoekers maken gebruik van de deurbel en intercom alvorens al dan niet naar binnen gelaten te worden.

 

Over de oprichters

Het dagelijks management van Belle Fleur ligt in handen van de oprichters/directeurs Astrid en Jeroen Boot. Zij openden de allereerste vestiging van Belle Fleur in 2003 in Prinsenbeek met 3 groepen kinderopvang. Als snel werd duidelijk dat er vraag was naar meer locaties in en rondom Breda. Inmiddels telt Belle Fleur meerdere locaties.

Astrid en Jeroen zijn beide nog steeds volledig betrokken bij alle vestigingen van Belle Fleur. Astrid draagt binnen Belle Fleur zorg voor de dagelijkse gang van zaken en onderhoudt daarbij de contacten met verenigingen en scholen in de wijken waar de kindercentra gevestigd zijn. Jeroen is verantwoordelijk voor de financiële bedrijfsvoering. Astrid en Jeroen hebben samen 2 dochters.

 

VVE/ Uk & Puk

Bij Belle Fleur wordt gebruik gemaakt van het Vroeg Voorschoolse Educatie programma ‘Uk & Puk’, gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Alle groepen hebben een pop, genaamd Puk. Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Uk & Puk bestaat uit tien thema’s met bijpassende activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Deze activiteiten worden ingepast in de dagelijkse gang van zaken in onze kindercentra. Er is aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal/emotionele ontwikkeling, motorische- en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!