PeuterPaleis

De een noemt het peuteropvang of peuterspeelzaal, de ander crèche of peutertuin. Bij Belle Fleur noemen wij het PeuterPaleis. Omdat peuters van 2 tot 4 jaar hier naar hartenlust kunnen spelen in hun eigen paleis, terwijl ze door de pedagogisch medewerkers worden begeleid in het zelf ontdekken en leren. Belle Fleur heeft een uitdagend activiteitenprogramma samengesteld. In al onze PeuterPaleizen werken wij met het voorschools educatief programma ‘Uk & Puk’. Een waar feest en een leerzame tijd met leeftijdgenootjes uit de buurt dragen bij aan een soepele overgang naar de basisschool.

Bij het PeuterPaleis kunt u (al vanaf 1 dagdeel per week) kiezen uit verschillende middagen en/of ochtenden per week.

Wij werken via een voorschools educatief programma dat Uk & Puk heet.